• english
  • polish

Tłumaczenia pisemne

ZWYKŁE: 1800 znaków ze spacjami – 40 PLN (brutto)

SPECJALISTYCZNE: 1600 znaków ze spacjami – 40 PLN (brutto)