• english
  • polish

Kwalifikacje

Wykształcenie
2007 – 2009: SPECJALIZACJA TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH, Zakład Studiów nad Przekładem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
2007 – 2009: Opieka pedagogiczna Dyrekcji ds. Tłumaczeń Ustnych. Szkolenie online.
2006 – 2009: studia magisterskie, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
kwiecień 2008: organizacja warsztatów tłumaczeniowych z zakresu tłumaczenia audiowizualnego. Warsztaty były prowadzone przez wizytujących profesorów ze Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (Uniwersytet w Trieście, Włochy) – Prof. Christopher Taylor, Prof. John Dodds.
styczeń 2007 – czerwiec 2007: Program Wymiany Zagranicznej Socrates Erasmus, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Triest Włochy.
25 maja 2007: I.P.E.C Excellence Level Examination nadzorowany przez Brytyjską IzbęGospodarczą we Włoszech.
2003 – 2006: studia licencjackie, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kwalifikacje
Specjalizacja tłumaczy konferencyjnych daje znakomite przygotowanie w zakresie tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego nie tylko na rynku Polskim, ale także w instytucjach unijnych. W ramach specjalizacji ukończyłam kurs notacji dla tłumaczy konferencyjnych. Oferta programu zawiera także zajęcia z wiedzy o instytucjach europejskich i światowych. Dodatkowo, specjalizacja tłumaczy konferencyjnych skupia się na rozwijaniu umiejętności językowych w zakresie tłumaczenia ustnego niemiecko-polskie. Oferuje również kurs języka niderlandzkiego.

Tematyka tłumaczeń dotyczyła następujących dziedzin:
• Unia Europejska (fundusze strukturalne, Dyrekcje Generalne, programy operacyjne , Wspólna Polityka Rolna, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, dyrektywy itp.)
• biznes, ekonomia, handel, audyt
• marketing
• prawo, polityka
• nauka i technologia
• technologia komputerowa
• ekologia, biologia, medycyna
• tematyka popularno-naukowa
• najnowsze wydarzenia na świecie i w Polsce
• symulacje konferencji oraz tłumaczenia oryginalnych wystąpień europarlamentarzystów i polityków

Doświadczenie

2014

• tłumaczenie konsektywne i towarzyszące – 6 miesięczny kontrakt z przedsiębiorstwem spożywczym, tłumaczenie dotyczące prac nad robudową przedsiębiorstwa, zakres tematyczny: projekty budowlane, projekty poszczególnych branż, BHP, negocjacje, kontraty i kwestie prawne
• tłumaczenie pisemne – ultoki i prezentacja PPT przedsiębiorstwa świadczącego usługi inżynieryjne i projektowe w zakresie przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, mediów, energii odnawialnej i BHP
•  tłumaczenie symultaniczne – warsztaty na temat zmiany stylu zarządzania przedsiębiorstwem prowadzone przez IBM
• tłumaczenie pisemne – prezentacja PPT o uprawie żyta jako pasza dla zwierząt
• tłumaczenie pisemne – formularze raportowania wypadku przy pracy
• tłumaczenie pisemne – skrypty IVR dot. podatku drogowego dla samochodów ciężarowych
• tłumaczenie symultaniczne – targi BUDMA 2014: stolarka otworowa, Forum innowacje oraz wykład fińskiego architekta Reiner’a Mahlamaki
• tłumaczenie pisemne – news’y BUDMA:instalacje, informacje od wystawców, plan wydarzeń, Cavaliada, MotorShow, targi EPLA i Subcontracting
• tłumaczenie pisemne – wniosek o koncesję na dystrybucję energii elektrycznej
• tłumaczenie pisemne – dyspozycja montażu elementów ciężkich w spalarni śmieci
• tłumaczenie konsekutywne – warsztaty dla położnych dot. wykorzystania gazu uśmierzającego ból
• tłumaczenie symultaniczne – Europejska Konferencja na temat Chorób Rzadkich i Produktów Sierocych w Berlinie – ECRD 2014
• tłumaczenie pismene – wyrok sądu w sprawie rozwodowej
• tłumaczenie pisemne – pracowniczy plan nabycia akcji ESPP
• tłumaczenie pisemne – segmentacja konsumentów w kontekście oferty energii elektrycznej
• tłumaczenie symultaniczne – spotkanie z agencją reklamową w sprawie zmiany logo przedsiębiorstwa
• tłumaczenie pisemne - badania na temat rozwoju gałki ocznej i oczodołu u płodu
• korekta - zawodowa edukacja ustawiczna: vademecum oraz przykładowe rozwiązania

2013

• tłumaczenie szeptane/konsekutywne – tygodniowe warsztaty z dziedziny HR w przedsiębiorstwie górniczym
• tłumaczenie pisemne – kompetencje burmistrza
• tłumaczenie pisemne – deklaracja zgodności dla produktów spożywczych
• korekta – marketing efektywnościowy
• tłumaczenie pisemne – opis działalności przedsiębiorstwa farmaceutycznego (licencje, dostawcy, procesy, pomieszczenia, urządzenia)
• tłumaczenie pisemne – opis procedury dla urządzeń płuczących w przedsiębiorstwie spożywczym
• tłumaczenie konsekutywne – szkolenie motywacyjne: motoryzacja, off-road
• tłumaczenie pisemne – marketingowe aspekty telefonów komórkowych
• tłumaczenie pisemne – instrukcja obsługi wentylatora
• tłumaczenie pisemne – prezentacja PPT o uprawie żyta
• tłumaczenie pisemne – opis osiągnięć i sylwetek pracowników
• tłumaczenie pisemne – promocja regionu
• tłumaczenie pisemne – przewodnik po zabytkach Irlandii Północnej
• tłumaczenie pisemne – symulacje w zakresie wdrażania systemu SAP – TPM
• tłumaczenie konsekutywne – wycena środków trwałych przedsiębiorstwa
• tłumaczenie pisemne – artykuł na temat żywienia zwierząt
• tłumaczenie konsekutywne – audyt w ramach analizy ryzyka w obszarze jakości (QRMP) dla przemysłu żywnościowego
• tłumaczenie konsekutywne/szeptane – szkolenia w zakresie wdrażania systemu SAP – CRM oraz SRM (2 tygodnie)
• tłumaczenie pisemne – procedury systemu SAP – HR, produkcja, logistyka, magazynowanie

2012

• tłumaczenie pisemne – opis stanowiska pracy inżyniera parku maszynowego
• tłumaczenie pisemne – opis procedury zakupów korporacyjnych
• tłumaczenie pisemne – projekt odpowiedzi na wyniki audytu
• tłumaczenie pisemne – warsztaty dla menadżerów w zakresie gotowości do zarządzania
• tłumaczenie szeptane – wdrażanie systemu SAP
• tłumaczenie szeptane – żywienie zwierząt: trzoda chlewna i bydło, spotkanie Zespołów Projektowych w Danii
• tłumaczenie pisemne – umowa pożyczki
• tłumaczenie pisemne – artykuł o tematyce rolniczej: uprawa orkowa i bezorkowa
• tłumaczenie pisemne – prezentacja Power Point dot. prezentacji targowych
• tłumaczenie pisemne – komendy systemu SAP
• tłumaczenie pisemne – kampania reklamowa
• tłumaczenie pisemne – prezentacja Power Point o tematyce rolniczej: uprawy, zbiory, rynek
• tłumaczenie pisemne – procedury techniczne: separatory magnetyczne, ręczne sortowanie, opakowania próżniowe
• tłumaczenie – prezentacja Power Point dot. Przywódctwa w zakresie Bezpieczeństwa
• tłumaczenie konsekutywne – szkolenie w zakresie kultury bezpieczeństwa
• tłumaczenie konsekutywne – szkolenie w zakresie zarządzania ryzykiem
• tłumaczenie pisemne – oficjalny dokument dot. zakazu palenia na terenie zakładu pracy
• tłumaczenie pisemne – program nauczania geografii w gimnazjum
• tłumaczenie pisemne – dokumenty rozwodowe
• tłumaczenie pisemne – praca na temat postępu technologii medycznych
• tłumaczenie pisemne – opis projektu badawczego dotyczącego dygitalizacji mediów
• tłumaczenie pisemne – umowa zlecenie z zakresu kultury
• tłumaczenie konsekutywne – wizyta w gospodarstwie hodowli krów oraz na polu uprawy żyta
• tłumaczenie pisemne – prezentacje PowerPoint z zakresu marketingu i reklamy
• tłumaczenie szeptane – szkolenie ITE (Idea to Execution)
• tłumaczenie konsekutywne – spotkanie w sprawie oferty artykułów gospodarstwa domowego ze stali nierdzewnej
• tłumaczenie pisemne – aktualności ze stadionu we Wrocławiu
• tłumaczenie pisemne – przewodnik po zabytkach Irlandii Północnej
• tłumaczenie towarzyszące – tłumaczenie podczas targów meblarskich w Poznaniu, branża: oświetlenie do mebli
• tłumaczenie konsekutywne – negocjacje dotyczące SAP
• tłumaczenie konsekutywne – audyt żywnościowego zakładu produkcyjnego
• tłumaczenie pisemne – fragment ustawy o spółkach
• tłumaczenie symultaniczne – ceremonia otwarcia targów Drema i Furnica w Poznaniu

2011

• tłumaczenie konferencyjne: konsekutywne i szepatne – obsługa tłumaczeniowa Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki TRANSATLANTYK 5-13.08.2011: James Cromwell, Michael Polish, Roy Conli, Christopher Young, George S. Clinton, Alan Rosenberg, Claudia Buthenhoff Duffy, Jan Komasa
• korekta – strona internetowa WEBMAGIC.PL
• tłumaczenie pisemne – memorandum porozumienia w zakresie świadczenia usług technicznych
• tłumaczenie pisemne – notatka o budżecie Unii Europejskiej
• tłumaczenie pisemne – umowa o zachowaniu poufności
• tłumaczenie pisemne – oferta turystyczna Martyniki
• tłumaczenie pisemne – opis szkolenia z dziedziny IT
• tłumaczenie pisemne – pismo notarialne o uwierzytelnieniu podpisów
• tłumaczenie pisemne – aktualności ze stadionu we Wrocławiu
• tłumaczenie pisemne – aktualności miasta Szczecinek
• tłumaczenie pisemne – opis leku antyhistaminowego
• tłumaczenie pisemne – elementy planu zagospodarowania przestrzennego
• tłumaczenie pisemne – umowa na świadczenie usług doradczych i marketingowych
• tłumaczenie pisemne – aktualności miasta Szczecinek
• korekta – tekst historyczny o ludobójstwie w miejscowości Ponary
• tłumaczenie pisemne – wzór warunków transportu zamówionych towarów
• tłumaczenie pisemne – raport The Economist o efektywności energetycznej
• tłumaczenie pisemne – porozumienie w sprawie akcji promocyjnej w supermarkecie
• tłumaczenie pisemne – umowa dotycząca imprezy bokserskiej
• tłumaczenie pisemne – rozporządzenie ministra o bezpieczeństwie imprez masowych
• tłumaczenie pisemne – koncert Georga Michaela we Wrocławiu
• tłumaczenie pisemne – atrakcje turystyczne Sandomierza
• tłumaczenie pisemne – polityka zakupowa działu zakupów marketingowych
• tłumaczenie pisemne – aktualności z budowy stadionu
• tłumaczenie pisemne – aktualności dla miasta Szczecinek
• tłumaczenie pisemne – ekspertyza sądowa próbek papierosów
• tłumaczenie pisemne – regulamin zakałdowego funduszu świadczeń socjalnych
• tłumaczenie pisemne – regulamin korzystania z służbowych kart płatniczych
• tłumaczenie pisemne – artykuły dla miłośników piwa (gatunki niszowe oraz aromaty)
• tłumaczenie audiowizulane – napisy oraz wersja voice-over do instruktażowego DVD (techniki relaksacyjne/radzenie sobie z depresją)
• tłumaczenie pisemne – aktualności dla miasta Szczecinek
• tłumaczenie pisemne – strona interentowa o windach dla wózków inwalidzkich
• tłumaczenie pisemne – degustacja piwa
• tłumaczenie konsekutywne – spotkanie z dziedziny HR dotyczące redukcji zatrudnienia
• tłumaczenie pisemne – ulotka dotycząca programu opieki nad osobami starszymi
• tłumaczenie pisemne – prezentacja Power Point o projekcie aplikacji gry w telefonie komórkowym
• tłumaczenie pisemne – pismo rzeczoznawcy budowlanego
• tłumaczenie pisemne – prezentacja Power Point o organizacji miasteczka drogowego
• korekta – prezentacja Power Point o tematyce piwowarskiej
• tłumaczenie pisemne – notatka dotycząca wypadku w miejscu pracy
• tłumaczenie pisemne – ulotka dotycząca stoisk wystawienniczych
• tłumaczenie pisemne – dwa artykuły o tematyce piwowarskiej
• tłumaczenie pisemne – dokument Komisji Nadzoru Finansowego
• tłumaczenie symultaniczne – Spotkanie Regionalne dla menedżerów sektora MŚP Innowacje w Sektorze Usług
• tłumaczenie pisemne – decyzja inspektora pracy dotycząca mobbingu w miejscu pracy
• tłumaczenie pisemne – prezentacja multimedialna Industry Practice Group “International Energy/Oil & Gas”
• tłumaczenie pisemne – uzasadnienie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące agencji ratingowej
• tłumaczenie pisemne – artykuł internetowy “Praca w Szwecji
• tłumaczenie konsekutywne – degustacja win zorganizowana dla wykładowców “V International Course In Shoulder, Elbow and Wrist Surgery” przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• tłumaczenie pisemne – prezentacja multimedialna dotycząca zdarzeń środowiskowych “Environmental incidents”

2010

• tłumaczenie pisemne – strona internetowa firmy produkującej palety drewniana Adagma
• tłumaczenie pisemne – strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
• tłumaczenie pisemne – umowy dotyczące akcji promocyjnej The Coca-Cola Company na terenie Polski
• tłumaczenie pisemne – aktualności dla miasta Szczecinek
• tłumaczenie pisemne – Rezolucje Konwencji Ramsarskiej
• tłumaczenie pisemne – prezentacja multimedialna “Jak nie zostać biznesmenem” SYNKREO
• tłumaczenie pisemne – prezentacja multimedialna Badania segmentacji rynku detalistów wyrobów tytoniowych
• zajęcia dydaktyczne w zakresie tłumaczenia pisemnego, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, Poznań
• tłumaczenie pisemne – tom pokonferencyjny „Media lokalne” dla Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii
• tłumaczenie pisemne – seria umów dla IPN
• tłumaczenie pisemne – dokument BAT dla Ministerstwa Ochrony Środowiska w zakresie sektora FDM

2009

• tłumaczenie ustne symultaniczne – Studencka Konferencja Starożytnicza na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
• tłumaczenie pisemne – informacje dotyczące nowej nawierzchni pasa startowego na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Billund w Danii
• tłumaczenie pisemne – artykuł z magazynu Legion na temat Katynia
• tłumaczenie pisemne – artykuł z Puls Dnia dot. funduszy unijnych dla firm spożywczych

2008

• marzec 2008 – czerwiec 2008: Centrum Językowe IDEA, staż tłumaczeniowy dla studentów Instytutu Filologii Angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tematyka: biznes, finanse i ekonomia, giełda, farmacja, medycyna)
• tłumaczenie pisemne – prezentacja multimedialna dla miasta Szczecinek: gospodarka, edukacja, organizacje pozarządowe, komunikacja, infrastruktura, turystyka

2007

• wrzesień 2007 – styczeń 2007: Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa w Poznaniu, nauczyciel języka angielskiego